Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (18/01/2019):