Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (23/03/2019):