Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (16/11/2018):