Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (21/09/2019):