Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (15/11/2019):