Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (28/01/2020):