Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (05/04/2020):