Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (26/05/2019):