Bảng giá vé hệ thống rạp Khác:

Lịch chiếu phim Khác hôm nay (20/09/2020):