Chính sách bảo mật

Rapchieuphim hiểu rằng bạn quan tâm đến việc những thông tin của bạn sẽ được sử dụng và chia sẻ như thế nào. Chúng tôi rất coi trọng sự tin tưởng của bạn, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp một cách cẩn thận và hợp lý. Với việc truy cập vào website và các các sản phẩm liên quan của Rapchieuphim, bạn đã đồng ý với mọi điểm trong chính sách bảo mật này.

Dưới đây là chính sách bảo mật thông tin của Rapchieuphim:

  1. Thông tin thu thập

Thông tin mà chúng tôi thu thập được từ khách hàng giúp chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên Rapchieuphim. Dưới đây là những loại thông tin mà chúng tôi thu thập:

Thông tin do bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập tất cả những thông tin mà bạn đăng tải hoặc các thao tác mà bạn thực hiện trên website Rapchieuphim. Bạn có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định. Tuy nhiên, điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc bạn không tận dụng được tất cả các tính năng mà Rapchieuphim cung cấp cho bạn.

Thông tin tự động: Chúng tôi ghi nhận và lưu trữ một số loại thông tin trong tất cả những lần bạn tương tác với Rapchieuphim. Ví dụ, chúng tôi sử dụng "cookies" giống như nhiều website khác để ghi nhận một số loại thông tin khi trình duyệt web của bạn truy cập vào Rapchieuphim hoặc các quảng cáo và các nội dung khác được hiển thị trên Rapchieuphim, hoặc về Rapchieuphim trên các website khác.

Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể ghi nhận các thông tin về bạn từ nhiều nguồn khác và bổ sung chúng vào thông tin tài khoản của chúng tôi.

  1. Rapchieuphim có chia sẻ các thông tin thu thập này không?

Thông tin về khách hàng là một phần dữ liệu quan trọng để Rapchieuphim có thể khai thác và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Và hoạt động kinh doanh của Rapchieuphim không bao gồm việc bán các thông tin đấy cho bên thứ ba. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khách hàng cho các bên được liệt kê dưới đây, hoặc cho bên thứ ba nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo những cam kết bảo mật của Rapchieuphim.

Thông tin quảng cáo, khuyến mãi: Tùy theo chương trình hợp tác với các đối tác, Rapchieuphim có thể thay mặt các đối tác liên kết gửi các thông tin quảng cáo, khuyến mãi đến một số nhóm khách hàng đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp tên và địa chỉ của bạn cho đối tác. Nếu bạn không muốn nhận các thông tin này, bạn vui lòng chọn Unsubscribe ở cuối email mà bạn nhận được.

Bảo vệ Rapchieuphim và các đối tác khác: Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin tài khoản và các thông tin cá nhân trong trường hợp chúng tôi tin rằng sự cung cấp thông tin này không vi phạm pháp luật; bị bắt buộc hoặc phù hợp với các Thỏa thuận sử dụng và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản, và sự an toàn của Rapchieuphim, các khách hàng khác, và các đối tượng khác. Sự cung cấp này có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty, tổ chức nhằm chống lại những gian lận và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, sự cung cấp này không bao gồm việc bán, cho thuê, chia sẻ, hoặc công bố các thông tin cá nhân vì mục đích thương mại.

Với sự đồng ý của bạn: Một số trường hợp khác với những trường hợp được đề cập ở trên, bạn sẽ nhận được thông báo về việc thông tin của bạn có thể được chia sẻ cho bên thứ ba, và bạn có quyền lựa chọn cho phép sự chia sẻ đó hay không.

  1. Những thông tin mà bạn có thể truy cập

Bạn có quyền truy cập vào các thông tin về tài khoản của bạn và sự tương tác của bạn với Rapchieuphim với mục đích xem và chỉnh sửa, cập nhật thông tin.

  1. Bạn có những sự lựa chọn nào?

Như đề cập ở trên, bạn luôn luôn có sự lựa chọn về việc có cung cấp thông tin cho chúng tôi không, ngay cả trong trường hợp những thông tin đấy là cần thiết, bạn có thể tận dụng các tính năng đặc biệt của Rapchieuphim như Tài khoản cá nhân, Đánh giá, và gợi ý các rạp chiếu gần địa điểm của bạn.

Bạn có thể thay đổi phần Lựa chọn thông tin của bạn để ưu tiên những thông tin mà bạn muốn nhận.

Nếu bạn không muốn nhận email từ chúng tôi, bạn có thể chọn Unsubscribe ở cuối email mà chúng tôi gửi bạn.

Tính năng Trợ Giúp (Help) ở hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookies mới, thông báo cho bạn biết khi trình duyệt của bạn nhận cookies mới, hoặc khóa chức năng nhận cookies. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể khóa hoặc xóa các dữ liệu tương tự được sử dụng bởi các tính năng bổ sung của trình duyệt (add-on) bằng cách thay đổi cài đặt của các tính năng bổ sung, hoặc truy cập vào website của nhà cung cấp tính năng đó. Do cookies giúp bạn tận dụng được rất nhiều tính năng đặc biệt mà Rapchieuphim thiết kế cho bạn, nên chúng tôi đề nghị bạn cho phép trình duyệt của bạn nhận cookies.

  1. Điều kiện sử dụng, thông báo, và sửa đổi

Khi bạn truy cập vào Rapchieuphim, sự truy cập của bạn và bất kỳ vấn đề phát sinh nào liên quan đến sự bảo mật đều tuân theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật này và Thỏa thuận sử dụng, bao gồm giới hạn thiệt hại, cách giải quyết các vấn đề phát sinh, và việc áp dụng luật Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự bảo mật tại Rapchieuphim, vui lòng liên lạc với chúng tôi thông qua email contact@rapchieuphim.com. Do Rapchieuphim liên tục cải thiện dịch vụ và sản phẩm để phục vụ bạn tốt hơn, nên Chính sách bảo mật và Thỏa thuận sử dụng sẽ thường xuyên được thay đổi và cập nhật. Chúng tôi có thể email thông báo cho bạn về những thay đổi trong những chính sách. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến khích bạn thường xuyên theo dõi trên website của Rapchieuphim để cập nhật với những thay đổi trong chính sách này. Trừ trường hợp có văn bản với nội dung khác, Chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi được áp dụng cho tất cả những thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn.