Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đã đến với website của Rapchieuphim. Rapchieuphim cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên những điều kiện dưới đây.

Khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ do Rapchieuphim cung cấp, bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng sau:

 1. BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan Rapchieuphim dưới bất kỳ hình thức nào như ký tự, hình ảnh, logo, video clip… là tài sản của Rapchieuphim hoặc các đối tác cung cấp nội dung của Rapchieuphim, được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và các quy định bản quyền quốc tế. Sự biên soạn và hiển thị các nội dung này thông qua Rapchieuphim là tài sản riêng của Rapchieuphim.

 1. QUYỀN TRUY CẬP

Với điều kiện bạn tuân theo các Thỏa thuận sử dụng và các khoản thanh toán cho các dịch vụ bổ sung, bạn có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của Rapchieuphim. Quyền truy cập này không bao gồm bất kỳ giao dịch mua đi bán lại hoặc sử dụng vì mục đích thương mại các dịch vụ và nội dung của Rapchieuphim; các thông tin mô tả, đánh giá, bình luận; bất kỳ sự sao chép hoặc download thông tin để phục vụ lợi ích của bên thứ ba; hoặc việc sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu. Rapchieuphim có quyền khiếu nại tất cả các hành động sao chép, sử dụng với mục đích thương mại mà không được sự đồng ý từ Rapchieuphim. Bạn có thể bị tước quyền truy cập vào Rapchieuphim nếu bạn không tuân theo các Thỏa thuận sử dụng này.

 1. TẠO TÀI KHOẢN VÀ CHẾ ĐỘ BẢO MẬT

Khi đăng ký tham gia Rapchieuphim, bạn vui lòng:

Cung cấp những thông tin chính xác, đầy đủ theo bản đăng ký mẫu của Rapchieuphim.

Duy trì và cập nhật những thông tin, thay đổi mới nhất một cách chính xác và đầy đủ.

Chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin cá nhân của bạn nếu chưa được sự cho phép của bạn. Bạn có thể yên tâm rằng khi bạn cung cấp thông tin cho Rapchieuphim, thông tin của bạn luôn được bảo mật tuyệt đối. Thông tin của bạn chỉ được sử dụng với mục đích gửi thông báo cho bạn về phim ảnh, các chương trình khuyến mãi… Rapchieuphim cam kết sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba mà không có sự đồng ý, ngoại trừ yêu cầu cung cấp bởi pháp luật.

Quyền truy cập và sử dụng tài khoản chỉ dành riêng cho cá nhân có thẩm quyền. Mọi hành vi cố ý truy cập trái phép đều có thể bị truy tố.

 1. TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Rapchieuphim, bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, cũng như hạn chế sự truy cập vào máy tính cá nhân. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động phát sinh dưới tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các bộ phim, chương trình, hoặc sản phẩm bạn mua từ Rapchieuphim phù hợp với độ tuổi của bạn. Rapchieuphim có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ, đóng tài khoản cá nhân, xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung, hoặc hủy đơn hàng của bạn.

 1. BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ, VÀ NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Khách hàng có thể đăng tải các bình luận, đánh giá và những nội dung khác; và gửi các gợi ý, ý tưởng, bình luận, câu hỏi, hoặc những loại thông tin khác nếu như những thông tin này không chứa các nội dung bất hợp pháp, đồi trụy, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc những nội dung gây hại cho bên thứ ba, hoặc những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, và không chứa virut, nội dung vận động chính trị, nội dung mang tính thương mại, hoặc bất kỳ hình thức thư rác nào.

Khi bạn đăng tải thông tin hoặc gửi các loại tài liệu cho Rapchieuphim, thì Rapchieuphim có toàn quyền sử dụng, sao chép, thay đổi, biên dịch, công bố, hiển thị nội dung đó cho tất cả mọi người dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa Rapchieuphim và người dùng. Đồng thời, bạn cũng cho phép Rapchieuphim có quyền được sử dụng tên đi kèm với nội dung mà bạn gửi hoặc đăng tải. Bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu và có toàn quyền sử dụng nội dung mà bạn đăng tải; rằng nội dung được đăng tải là chính xác; rằng việc sử dụng các nội dung bạn cung cấp không vi phạm Thỏa thuận sử dụng này và không gây hại cho bên thứ ba nào; và rằng bạn sẽ bồi thường cho Rapchieuphim nếu như có bất kỳ khiếu kiện nào phát sinh từ những nội dung mà bạn cung cấp. Rapchieuphim có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ kiểm soát và thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào. Rapchieuphim không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những nội dung được đăng tải từ người dùng hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào.

Rapchieuphim không chịu trách nhiệm sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát nội dung được người sử dụng đăng tải lên website và các sản phẩm liên quan, cũng như không thể đảm bảo tính chính xác của những ý kiến, bình luận này. Nếu nhận được thông tin về những vi phạm, gây tổn hại hoặc bất hợp pháp, Rapchieuphim có quyền điều tra những cáo buộc trên để xác minh, và có quyền quyết định chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thành viên vi phạm những điều khoản sử dụng.

Mặc dù đã có những quy định nêu trên, nhưng Rapchieuphim cũng như những cá thể, tập thể liên quan không thể bảo đảm có thể chỉnh sửa hoặc xoá bỏ lập tức những nội dung vi phạm. Cũng như chúng tôi không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những nội dung do người dùng đăng tải trên Rapchieuphim. Đồng thời, bạn cũng có trách nhiệm cho mối liên hệ giữa bạn và những người dùng khác. Rapchieuphim có quyền, nhưng không có nghĩa vụ theo dõi các tranh chấp giữa các người dùng với nhau.

 1. NỘI DUNG

Những thông tin được đăng tải trên Rapchieuphim được cung cấp cho bạn và không kèm theo bất kỳ cam kết nào, Rapchieuphim không bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ xác thực, độ tin cậy của việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng những dữ liệu này. Rapchieuphim luôn cố gắng cập nhật toàn bộ thông tin một cách kịp thời nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng những nội dung hiện tại là mới nhất hoặc chính xác nhất.

Tất cả thông tin, bao gồm nội dung, phần mềm, dữ liệu… được đăng tải lên website và các sản phẩm liên quan của Rapchieuphim đều thuộc bản quyền của Rapchieuphim, bạn có thể tải về và sử dụng. Nhưng những nội dung đó không thuộc quyền sở hữu của bạn, nên chúng tôi nghiêm cấm mua bán, phân phối, bẻ khoá, sao chép, sửa đổi hay sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý của Rapchieuphim.

Người dùng có thể sử dụng những thông tin thuộc quyền sở hữu của Rapchieuphim để chia sẻ trên mạng, với điều kiện phải trích rõ nguồn và chủ sở hữu thông tin.

 1. THÔNG TIN PHIM, CHƯƠNG TRÌNH, SỰ KIỆN

Rapchieuphim luôn cố gắng cung cấp cho bạn những thông tin chính xác và đa chiều về các bộ phim hoặc các chương trình, hoặc sự kiện có hệ thống phân phối vé thông qua Rapchieuphim

Tuy nhiên, Rapchieuphim không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến mức độ yêu thích của bạn đối với bộ phim, chương trình, hoặc sự kiện.

 1. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trừ khi có ghi chú khác bằng văn bản, tất cả dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm của Rapchieuphim hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Rapchieuphim được cung cấp dựa trên các quy chế hoạt động của Rapchieuphim và các nhà cung cấp.

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của Rapchieuphim hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Rapchieuphim thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Rapchieuphim không bảo đảm cho bất kỳ dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của Rapchieuphim hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Rapchieuphim. Rapchieuphim server và các thông điệp truyền thông được gửi đi từ Rapchieuphim không chứa virut hay bất kỳ tác nhân gây hại nào cho bạn. Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, Rapchieuphim từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của Rapchieuphim hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Rapchieuphim.

Nếu các bộ luật, và quy định pháp luật được ban hành bởi Nhà Nước có bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn với bất kỳ quy định về từ chối bảo đảm và trách nhiệm pháp lý, thì những điểm quy định đó không có hiệu lực áp dụng đối với bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có quyền lợi bổ sung.

 1. SỰ CỐ PHÁT SINH

Khi đã sử dụng dịch vụ của Rapchieuphim, bạn đã chấp nhận một số sự cố có thể phát sinh trong quá trình truy cập, và đồng ý rằng Rapchieuphim và các đối tác liên quan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về những thất thoát, thiệt hại xảy ra một cách trực tiếp hay gián tiếp trong khi truy cập vào website và các sản phẩm liên quan, khi tải dữ liệu, không loại trừ những tổn hại do virus, những tác động ảnh hưởng đến hệ thống máy tính, đường dây điện thoại, huỷ hoại các chương trình phần cứng, phần mềm, các trở ngại của đường truyền máy vi tính hoặc kết nối mạng.

 1. NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Rapchieuphim có quyền ngưng cung cấp dịch vụ cho người dùng nếu vi phạm những điều sau đây:

Thông tin bạn cung cấp không chính xác, không đầy đủ, không trung thực, hoặc Rapchieuphim.vn có căn cứ để nghi ngờ độ chính xác của thông tin.

Đăng tải lên website và các sản phẩm liên quan những nội dung không phù hợp như những nội dung có tính chất khiêu dâm, đồi truỵ, phỉ báng, thô tục, gây hiểu lầm, hoặc phạm pháp.

Quấy rối, đe doạ hoặc phân biệt một cá nhân hoặc một tập thể vì lý do giới tính, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật.

"Spam", quảng cáo trái phép hoặc bất kỳ hình thức nào.

Sử dụng tài khoản cá nhân với mục đích thương mại.

Vi phạm những điều khoản khác của Rapchieuphim.

Rapchieuphim không chịu trách nhiệm với những nội dung do thành viên đăng tải và sẽ cung cấp những nội dung này cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

 1. CÁC WEBSITE LIÊN KẾT

Ngoại trừ nội dung trên website và các sản phẩm liên quan của Rapchieuphim, chúng tôi không trực tiếp hay gián tiếp quản lý những website liên kết. Rapchieuphim không hợp tác, tài trợ, xác thực hay sát nhập với những website đó, trừ khi sự hợp tác đó được công bố rõ ràng. Khi truy cập vào Rapchieuphim, chúng tôi hy vọng bạn có thể hiểu rằng Rapchieuphim không kiểm soát, quản lý những trang liên kết và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website liên kết nào.

 1. DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn có thể dừng việc sử dụng tài khoản của bạn bất cứ khi nào bằng cách thông báo cho Ban quản trị của Rapchieuphim. Bạn sẽ nhận được email xác nhận và tài khoản của bạn sẽ ngưng hoạt động trong vòng 2 ngày làm việc. Rapchieuphim có thể ngừng cung cấp dịch vụ cho tài khoản của bạn nếu bạn không tuân thủ theo bất kỳ điều khoản sử dụng nào của Rapchieuphim.