Suất chiếu sớm  THÁM TỬ GÀ MƠ: BỘ BA KHÓ ĐỠ
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Từ 19h00 ngày 12.07.20181920x1080-(3).jpg