DELIVERY SERVICE

WE DELIVER TO YOU

Ring Ring! Cinema Popcorn Delivery!

Từ tháng 11.2020, chương trình giao hàng bắp và nước của LOTTE Cinema thông qua các ứng dụng NowFood, Baemin, GrabFood và GoFood với giá ưu đãi GIẢM 30%.

SOLO COMBO: 01 L-Popcorn + 01 L-Pepsi giá chỉ 55.000 VNĐ

COUPLE COMBO: 01 L-Popcorn + 02 L-Pepsi giá chỉ 79.000 VNĐ

PARTY COMBO: 02 L-Popcorn + 04 L-Pepsi + 01 Potato Chips giá chỉ 130.000 VNĐ

HARMONY COMBO: 01 L-Harmony Popcorn + 01 L-Pepsi giá chỉ 65.000 VNĐ

HARMONY COUPLE COMBO: 01 L-Harmony Popcorn + 02 L-Pepsi giá chỉ 85.000 VNĐ

HARMONY PLUS COMBO: 01 L-Harmony Popcorn + 01 L-Pepsi + 01 Aquafina giá chỉ 85.000VNĐ