LỢI ÍCH THẺ THÀNH VIÊN 2020

LỢI TÍCH THẺ THÀNH VIÊN 2020

Chương trình Khách hàng Thường xuyên của LOTTE Cinema là chương trình ưu đãi dựa trên điểm tích lũy của các thành viên, với những quyền lợi và mức ưu đãi khác khau tương ứng với các cấp độ Thẻ khác nhau.