Suất chiếu sớm: BÍ MẬT NHÀ MA
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Từ 19h ngày 26.07.2018


a3.jpg