Địa điểm : Lotte Cinema Tuyên Quang

Nội Dung: 
- 03/05 - 07/05/2018: Miễn phí 1 nước vừa

- 08/05 - 14/05/2018: Miễn phí 1 bắp vừa 
- 15/05 - 30/05/2018:Giảm giá 40% cho SOLO COMBO
- 25/05 - 10/06/2018: Giảm giá 40% cho COUPLE COMBO
Đêm giao lưu âm nhạc ngày 26/05/2018 với nhiều quà tặng hấp dẫn

SNTQ-(3).jpg