Địa điểm: Lotte Cinema Diamond

Nội Dung:

19 - 20/05/2018: Mua 2 vé tặng 1 vé (số lượng có hạn).
12- 31/05/2018: Mua combo Deadpool được tặng ngay 1 túi canvas.

a3.jpg