Suất chiếu sớm  VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG 
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Từ ngày 19.04.2018
 
suat-chieu-som-phim-vung-dat-cam-lang-tai-lotte-cinema