Suất chiếu sớm: TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Từ 19h ngày 02.08.2018a3-(6).jpg