Suất chiếu sớm:  THẾ GIỚI KHỦNG LONG: VƯƠNG QUỐC SỤP ĐỔ
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Từ 19h00 ngày 07.06.2018A3-(3).jpg