Suất chiếu sớm  THÁNG NĂM RỰC RỠ
Địa điểm:          Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          02-04/03 và 07-08/03/2018

suat-chieu-som-phim-thang-nam-ruc-ro-tai-lotte-cinema