Suất chiếu sớm  ÔNG NGOẠI TUỔI 30
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Từ 19h ngày 28-29.03.2018