Suất chiếu sớm:  NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Từ 19h00 ngày 05.07.2018
a3.jpg