Suất chiếu sớm  ĐÍCH TÔN ĐỘC ĐẮC
Địa điểm:          Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên Toàn Quốc.
Thời gian:         3 ngày: 10, 11 và 14.02.2018

suat-chieu-som-phim-dich-ton-doc-dac-tai-lotte-cinema