Suất chiếu sớm BẬC THẦY CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ
Địa điểm:          rạp chiếu phim Lotte Cinema
Thời gian:         28.12.2017

Đặt vé .
Hướng dẫn đặt vé và tải ứng dụng Lotte Cinema .

 
suat-chieu-som-phim-bac-thay-cua-nhung-uoc-mo-tai-lotte-cinema