Địa điểm: Tất cả cụm rạp Lotte Cinema
Thời gian: Từ 03/04/2018
Giá vé: 45,000 VNĐ


thang-nam-ruc-ro-tri-an-khan-gia-cung-lotte-cinema