Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Từ ngày 30.08

Nội dung:

Khách hàng mua 1 ly Milo chỉ 25.000 nhận ngay sổ tay Milo độc đáo. 
Chương trình đặc biệt nhân dịp Back2School.

tang-ngay-so-tay-doc-dao-khi-mua-milo