Suất chiếu sớm QUỶ QUYỆT 4: CHÌA KHÓA QUỶ DỮ
Địa điểm:          Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema
Thời gian:         04.01.2018