Suất chiếu sớm phim FERDINAND PHIÊU LƯU KÝ
Địa điểm:          rạp chiếu phim Lotte Cinema
Thời gian:         09 - 10.12.2017
suat-chieu-som-phim-ferdinand-phieu-luu-ky-tai-lotte-cinema