Suất chiếu sớm  KHÁCH SẠN HUYỀN BÍ: KÌ NGHỈ QUÁI VẬT
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Trong ngày 08.07.20181920X1080.jpg