phim-hay-phai-co-bap-va-nuoc-o-lotte-cinema-go-vap-va-cong-hoa

Thời gian: 3/5 - 6/5/2018

Phạm vi: Lotte Cinema Gò VấpCộng Hòa

Hình thức: 

- Khi mua một vé xem phim kèm thẻ học sinh, sinh viên sẽ được tặng một pepsi nhỏ