Địa điểm:  Lotte Cinema: Nha Trang, Trần Phú

Thời gian: 17.09.2018 – 31.10.2018

Nội dung:

Từ ngày 17.09 – 25.10 Khách hàng khi mua 1 vé xem phim sẽ nhận được coupon pack bao gồm:

  • 1 coupon mua bắp với giá 30.000VNĐ
  • 1 coupon miễn phí 1 bắp vừa. Áp dụng cho lần sau khi mua kèm 1 vé, hạn sử dụng 18.09.2018 – 31.10.2018

Từ ngày 21.09 – 23.09 Khách hàng mua 2 vé xem phim sẽ được tặng 1 voucher vé xem phim.

  • Lưu ý: Voucher vé xem phim được áp dụng cho các phim Europe Raiders, L.Storm, The Greate Battle và Bao giờ hết ế. Hạn sử dụng voucher đến ngày 07.10.2018 và đính kèm 1 vé

Từ ngày 28.09 – 30.09 Khách hàng mua 2 vé xem phim sẽ được tặng 1 voucher vé xem phim.

  • Lưu ý: Voucher vé xem phim được áp dụng cho các phim Europe Raiders, L Storm, The Greate Battle và The Soul-mate. Hạn sử dụng voucher đến ngày 14.10.2018 và đính kèm 1 vé.

Từ ngày 17.09 – 31.10: Khi đăng ký làm thẻ thành viên mới khách hàng nhận được 1 phần nước ngọt smile miễn phí.