Moveek Credits là chương trình đặc biệt giúp khách hàng không cần thẻ ngân hàng vẫn mua được vé trực tuyến - chọn được chỗ đẹp.

Mua vé bằng Moveek Credits giảm ngay 15% trên giá trị vé tại thời điểm giao dịch. 

*Xem giá trị vé giảm cụ thể tại bước Thanh toán khi đã chọn xong ghế. 

Thời gian áp dụng: 16.11 - 29.11

Điều kiện áp dụng:

  • Giảm 15% giá trị vé tại thời điểm giao dịch. 
  • Chỉ áp dụng cho các cụm rạp bán vé trực tiếp trên Moveek, gồm: Beta Cineplex
  • Chỉ áp dụng khi mua vé thanh toán bằng Moveek Credits.
  • Không giới hạn số lần áp dụng