Thanh toán online chưa bao giờ dễ dàng đến thế, khách hàng CGV nay đã có thể sở hữu CGV Ticket Voucher với tính năng thanh toán bằng cả hai hình thức online và tại quầy. Thanh toán nhanh chóng bằng CGV Ticket Voucher chỉ với 3 bước:

1. Truy cập website cgv hoặc tải app CGV Cinemas

2. Chọn suất chiếu và phim để đặt vé online

3. Chọn hình thức thanh toán bằng Ticket Voucher

Điều kiện áp dụng:

- Ticket Voucher áp dụng cho tất cả các rạp CGV

- Ticket voucher áp dụng cho cả thanh toán tại quầy vé và thanh toán online

-  Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

- Ticket Voucher có bán tại tất cả các rạp CGV trên toàn quốc.