Địa điểm: Lotte Cinema Toàn Quốc

Thời gian: bắt đầu từ ngày 01.10.2017

Nội dung:
+ Khách hàng mua 04 vé trực tiếp tại quầy
+ Được miễn phí 01 vé (chỉ trả tiền 3 vé).mua-4-tra-tien-3-cung-mastercard-tai-lotte-cinema