Địa điểm: Lotte Cinema Toàn Quốc

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01.08.2018 đến 30.09.2018

Nội dung:


Khách hàng mua 2 vé xem phim trên website lottecinemavn.com và thanh toán bằng thẻ mastercard sẽ được miễn phí 1 vé.

Lưu ý:
- Chương trình chỉ áp dụng 1 lần cho 1 chủ thẻ
- Chương trình chỉ áp dụng mua vé trên trang website lottecinemavn.com, không áp dụng mua qua app, hoặc các trang web khác.
- Chương trình chỉ áp dụng cho phim 2D
- Chương trình không áp dụng cho phòng chiếu Superplex (phòng 7) của rạp Lotte Cinema Gò Vấp.
- Số lượng vé có hạn.


1920x1080.jpg