Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian: Từ 09:00 ngày 01.06 đến hết ngày 30.09.2017 hoặc khi hết vé khuyến mãi 

Nội dung:
+ Khách hàng đặt vé trực tuyến qua ứng dụng Lotte Cinema trên Android hoặc iOS
+ Thanh toán vé bằng thẻ Master Card 
+ Được ưu đãi mua 02 vé trả tiền 01 vé
+ Chú ý: Số lượng vé có hạn, tối đa 10,000 vé trong cả chương trình.
+ 01 thẻ được tham gia tối đa 02 lần trong 01 tháng và trong cả chương trình tham gia tối đa 08 lần trong thời gian khuyến mãi 04 tháng
+ Không áp dụng với vé 3D, vé phòng chiếu đặc biệt Superplex
+ Thẻ ngân hàng Master Card phải được phát hành bởi các ngân hàng có trụ sở tại Việt Nam, trường hợp thẻ do ngân hàng nước ngoài phát hành có thể không được chấp nhận thanh toán. Thẻ phải được kích hoạt chức năng thanh toán cho các giao dịch trực tuyến tại ngân hàng phát hành.

 

mua-2-tra-1-voi-master-card