Chương trình: Mission! I’m Possible 

Thời gian: 23.07-31.07.2018
Địa điểmLotte Cinema toàn quốc
Nội dung: Cùng Lotte Cinema Tham gia thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ khả thi.
Bạn có thể thực hiện được bao nhiêu nhiệm vụ ?
 
Nhiệm vụ với Người yêu:
Khách hàng là cặp đôi khi mua 2 vé xem phim ( Nhận được 1 mộc) => Cùng nhau dùng chung 1 bắp lớn , 1 ly nước lớn ( Nhận được 1 mộc) => Xuất trình thẻ thành viên của Lotte Cinema ( Nhân được 1 mộc)
=> Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đủ 3 mộc bạn sẽ nhận được 1 vé xem phim miễn phí.
 
**Lưu ý:
+ Vé tặng áp dụng cho phim 2D và cho lần sử dụng sau.
+ Vé không áp dụng cho suất chiếu sớm, suất chiếu đặc biệt.
+ Vé có HSD: 23.08.2018
 
Nhiệm vụ với Bạn thân:
Khách hàng là bạn bè khi mua 2 vé xem phim ( nhận được 1 mộc) => Mua cho đứa bạn 1 hộp bắp lớn ( Nhận được 1 mộc) => Xuất trình thẻ thành viên của Lotte Cinema ( Nhân được 1 mộc).
=> Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đủ 3 mộc bạn sẽ nhận được 2 ly nước ngọt vừa (22oz).
 
Nhiệm vụ với Gia đình:
Khách hàng cùng Bố/ Mẹ mua 2 vé xem phim ( nhận được 1 mộc) => Chụp hình cùng với Bố/Mẹ và share ở chế độ công khai, kèm hashtag #lottecinema #impossible ( nhận được 1 mộc) => Xuất trình thẻ thành viên của Lotte Cinema ( Nhận được 1 mộc).
=> Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đủ 3 mộc bạn sẽ nhận được 1 phần combo gồm 1 bắp lớn và 1 nước ngọt lớn.A3-(3).jpg