Địa điểm: Lotte Cinema Tây Ninh (Địa chỉ: Tầng 4 TTC Tây Ninh, Số 217-219 Đường 30/4, Phường 2, TP Tây Ninh. Điện thoại: ( 0276 372 4114)

Thời gian: từ ngày 20.01 - 28.01.2018

Nội dung:

Thành viên khi mua 2 vé được tặng 1 vé. Áp dụng cho lần sau

lotte-tay-ninh-mua-2-ve-tang-1-ve