Địa điểm: Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Thời gian: 07.12 đến 17.12.2017

Nội dung:

Khách hàng mua 2 vé xem phim.

Nhận ngay coupon pack gồm: Solo Combo giá chỉ 59k và Couple Combo giá chỉ 69k.lotte-nam-sai-gon-chuc-mung-sinh-nhat


Thời gian: 18.12.2017

Nội dung:

  • Áp dụng cho tất cả khách hàng.
  • Pepsi size lớn chỉ 29k.
  • Bắp size lớn chỉ 39k.
lotte-nam-sai-gon-chuc-mung-sinh-nhat-1


Thời gian: 18.12.2017

Nội dung:

  • Khách hàng có cùng ngày sinh với Lotte Cinema Nam Sài Gòn.
  • Được nhận ngay 1 vé xem phim 2D miễn phí, 1 túi chống nước cho điện thoại và 1 bình nước Lotte Cinema.
lotte-nam-sai-gon-chuc-mung-sinh-nhat-2


Thời gian: 19:00 - 21:00 ngày 18.12.2017

Nội dung:

  • Chương trình Aucoustic Night đặc biệt chào mừng sinh nhật Lotte Cinema Nam Sài Gòn.
  • Miễn phí bánh sinh nhật.
lotte-nam-sai-gon-chuc-mung-sinh-nhat-3