Địa điểm: Xem cụ thể tại bảng giá vé của từng rạp.

Thời gian: Từ ngày 08.09.2017

Nội dung:

  • Khách hàng là thành viên của Lotte Cinema, khi mua vé trực tiếp tại quầy xuất trình thẻ để nhận ưu đãi 
  • Giá vé 2D 45,000 VNĐ 
  • Giá vé 3D 65,000 VNĐ
  • Áp dụng đồng giá cho mọi suất chiếu trong tuần, bao gồm cả các suất chiếu sớm