Địa điểm: rạp chiếu phim Lotte Cinema Thanh Hoá

Thời gian: 28/04 - 06/05/2018

Khách hàng mua 01 vé được tặng ngay 01 vé (28/04 - 01/05) xem phim miễn phí cho lần xem phim tiếp theo. Khách hàng mua 1 vé được tặng ngay coupon mua bắp thường với giá 20k


khai-truong-rap-lotte-cinema-thanh-hoa

Thời gian: 28/04 - 10/05/2018

Giá vé 30k áp dụng cho một số phim. Khách hàng có hóa đơn trên 50k tại quầy vé hoặc căng-tin nhận ngay bộ coupon pack giảm giá hoặc miễn phí bỏng nước.


khai-truong-rap-lotte-cinema-thanh-hoa


Khách hàng check-in FB Lotte Cinema Thanh Hoá hay follow Instagram được nhận bắp/ nước

khai-truong-rap-lotte-cinema-thanh-hoakhai-truong-rap-lotte-cinema-thanh-hoa