Ưu đãi Gols Class bất ngờ dành cho thành viên CGV!

Trải nghiệm đẳng cấp thượng hạng với giá ̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶Đ̶ chỉ còn 260.000Đ.

Chương trình áp dụng tại CGV Hùng Vương Plaza (HCM) và CGV Nguyễn Chí Thanh (HN).