Địa Điểm: Lotte Cinema toàn quốc
Thời gian: 14 - 19/04/2018
Nội  dung:
+ Khách hàng khi mua 2 vé được nhận ngay 1 bắp smile.
+ Khách hàng khi mua 3 vé được nhận ngay 1 smile combo.
+ Khách hàng khi mua 4 vé được nhận ngay 2 smile combo.


bu-gap-bu-hon-tai-lotte-cinema