Thời gian: từ 21 đến 23.11

Khách hàng nhận được ưu đãi khi mua hàng canteen tại rạp Lotte Cinema hoặc mua online như sau:

  • Ưu đãi 1: giảm 50% cho 4 loại combo: Solo combo ( 1 bắp + 1 nước ), Couple combo ( 1 bắp + 2 nước ), Party combo ( 2 bắp + 2 nước + 1 snack ), Festy combo ( 2 bắp + 2 nước soda + 1 snack ).
  • Ưu đãi 2: Mua 1 trong các sản phẩm sau với giá chỉ 1K ( Salted peas, Milk peanut, Cafe peanut, Lotte pie, Chocochip, Seaweed, bento, pepero, pepsi can, my cafe, oolong tea, matcha latte, Drinking yogurt, milk tea, poporo. ( Áp dụng khi đi kèm với ưu đãi 1 )
  • Ưu đãi 3: Mua Ly phim với giá chỉ 59k ( không kèm bắp nước ) => Chỉ cần thêm 10k để có thêm bắp và nước.