Địa điểm: Rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Ngày Big Smile Day - thứ 2 cuối cùng mỗi tháng, cụ thể ngày 26/02/2018

Nội dung:

  • Trong ngày Big Smile Day, xem phim đồng giá: 45.000 đồng/vé 2D
  • Đặc biệt, rạp SuperPlex (Gò Vấp): xem phim đồng giá: 60,000 đồng/vé 2D
  • Giảm giá COUPLE COMBO 95.000 đồng giảm còn 50.000 đồng khi mua vé trong ngày này. 

big-smile-day-thang-2-45000-dongve-xem-phim-giam-gia-couple-combo-tai-lotte