Địa điểm: Rạp chiếu phim Lotte Cinema Gò Vấp

Thời gian: Ngày Big Smile Day - thứ 2 cuối cùng mỗi tháng, cụ thể ngày 29/01/2018

Nội dung

+ Trong ngày Big Smile Day, xem phim đồng giá: 60.000 đồng/vé rạp Superplex

+ Giảm giá Couple Combo  khi mua vé trong ngày này

Xem lịch chiếu phim


big-smile-day-thang-1-60000-dongve-xem-phim-rap-superplex-giam-gia-couple-combo