bao-sale-tai-lotte-cinema

 

Thời gian: 8/4 - 10/4/2018

Chương trình: Mua 2 vé xem phim, nhận 1 vé miễn phí

Vé tặng chỉ có giá trị sử dụng từ 11/4 - 19/4/2018 khi mua kèm với ít nhất 1 vé xem phim.