Suất chiếu sau 18h: THỬ THÁCH THẦN CHẾT (1): GIỮA 2 THẾ GIỚI 
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Sau 18h từ 6/08/2018 đến 08/08/2018


a3.jpg