Ưu đãi suất chiếu đầu tiên. Giá vé chỉ 40.000 (2D) từ ngày 01/01/2017

khuyến mãi suất chiếu đầu tiên