Xem phim thả ga với giá vé đồng nhất 45.000 đ cho tất cả các phim 2D. 

Điều kiện chương trình:

  • Áp dụng cho ngày thứ 2 ĐẦU TIÊN của mỗi tháng
  • Áp dụng cho mọi loại ghế & suất chiếu (Không áp dụng cho suất chiếu đặc biệt & suất chiếu sớm)
  • Trong mọi trường hợp, quyết định của Galaxy Cinema là quyết định cuối cùng
  • Movie Voucher không áp dụng cho suất chiếu sớm (nếu có)

 * Áp dụng refill miễn phí 01 lần bắp ngọt/ nước ngọt ly đối với các hóa đơn:

  • Bắp
  • Nước ngọt ly (Pepsi/ 7 Up/ Mirinda cam/ Mirinda Sarsi)
  • Combo 1, Combo 2 & Combo phim

** Vui lòng xuất trình hóa đơn và hộp bắp/ ly nước khi yêu cầu refill, chỉ áp dụng refill bắp nước trước 22:00.