Beta Cineplex đồng giá giá vé phim 45k cho phim 2D và 65k cho phim 3D 

Áp dụng vào thứ 3 hàng tuần. 

Không phụ thu ghế VIP và ghế đôi

Không áp dụng cùng lúc các chương trình khác 

Không áp dụng cho vé học sinh, sinh viên

CHÚ Ý: Phụ thu 5k với các phim bom tấn đối với rạp Beta Cineplex Thanh Xuân và Beta Cineplex Mỹ Đình