Bảng giá vé hệ thống rạp Việt Phú:

Lịch chiếu phim Việt Phú hôm nay (25/08/2019):