Bảng giá vé hệ thống rạp Việt Phú:

Lịch chiếu phim Việt Phú hôm nay (16/08/2018):