Bảng giá vé hệ thống rạp Việt Phú:

Lịch chiếu phim Việt Phú hôm nay (20/02/2019):