Bảng giá vé hệ thống rạp Việt Phú:

Lịch chiếu phim Việt Phú hôm nay (11/12/2019):