Bảng giá vé hệ thống rạp Việt Phú:

Lịch chiếu phim Việt Phú hôm nay (23/01/2020):