Bảng giá vé hệ thống rạp City Cinema Bắc Ninh:

Lịch chiếu phim City Cinema Bắc Ninh hôm nay (19/07/2019):