THỜI GIAN: ngày 01/08 đến 31/08/2018

ĐỊA ĐIỂM: rạp BHD Star Bitexco

HÌNH THỨC: Khách hàng mua 01 Combo Heineken hoặc Strongbow sẽ được nhận 02 suất tham quan The World Of Heineken miễn phí

CÁCH NHẬN SUẤT THAM QUAN:

  • Khách hàng giữ lại hóa đơn mua Combo Heineken hoặc Strongbow tại BHD Star Bitexco
  • Khách hàng gọi đăng ký giờ tham quan qua số hotline 0898 98 1873
  • Khách hàng mang hóa đơn đến The World of Heineken theo giờ đã đăng ký

QUY ĐỊNH CHUNG:

  • Hóa đơn có hiệu lực qui đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày in trên hóa đơn
  • Số lượng giới hạn: 50 suất tham quan/ngày
  • Trường hợp ngày khách hàng muốn đăng ký tham quan hết chỗ, khách hàng có thể đăng ký tham quan ngày khác trong thời gian diễn ra chương trình
  • Một khách hàng được mua nhiều combo Heineken và Strongbow cùng lúc
  • Quyết định của BHD Star là quyết định cuối cùng