Bắt đầu từ 22/10 đến 31/12/2018, cư dân có thẻ Hà Đô sẽ được tặng ngay 1 vé xem phim miễn phí khi mua 2 vé xem phim bất kỳ tại BHD Star Quang Trung.

Chương trình áp dụng cho khách mua online và trực tiếp tại rạp.

Khách hàng xuất trình thẻ cư dân và 2 vé mua trong thời gian khuyến mãi để nhận vé tặng áp dụng cho lần sau

Tối đa 1 khách được nhận 2 vé tặng/ngày

Nhân viên đóng dấu USED trên vé mua để xác nhận cho khách hàng

Chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn

Quyết định của BHD Star là quyết định cuối cùng