Đồng giá mọi loại ghế, mọi suất chiếu Digimax Cineplex
Vé 2D: 45.000
Vé 3D: 75.000

Đồng giá vé