Từ 06/11/2020, nhằm tăng tính bảo mật và quyền lợi của khách hàng trong quá trình giao dịch, CGV sẽ gửi SMS OTP xác thực khi khách hàng tiến hành thanh toán trực tuyến có sử dụng các hình thức sau:

  • Coupon
  • Voucher
  • Đổi điểm thưởng (trên 50 điểm)
  • Thẻ ưu tiên gồm: Premium card và CJ member
  • Thẻ quà tặng có giá trị trên 50.000 VND

Lưu ý:

  • Trên Website/APP CGV, trong 1 giao dịch, điểm thưởng chỉ được sử dụng thanh toán tối đa 90% giá trị đơn hàng, Vd: Tổng đơn hàng là 100.000 VND, số điểm tối đa có thể sử dụng để thanh toán là 90 điểm.
  • Khách hàng vui lòng không chia sẻ OTP cho bất kỳ ai
  • Mỗi số điện thoại chỉ nhận được tối đa 10 mã OTP trong 1 ngày.

Trong trường hợp không nhận được mã OTP khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 6017